Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 6 października 2022 23:32

W co wierzymy?

  • Wierzymy, że Pismo Święte jest Słowem Bożym, nieomylnym, natchnionym i objawionym przez Boga. Stanowi ono najwyższy i ostateczny autorytet w sprawach życia, wiary i moralności. /2 Tym 3:16, Rz. 15:4, 2P 1:21/.
    Wierzymy w jedynego, osobowego Boga, Stworzyciela świata duchowego i fizycznego, doskonałego w swoich atrybutach, wiecznego, bez początku i bez końca, istniejącego w trzech osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego. /Mat 28:19, 2 Kor 13:13/.

  • Wierzymy, że człowiek został stworzony przez Boga i na podobieństwo Boże /1 Mojż 1:26-27/. Wyznajemy, że wraz z upadkiem Adama, cała ludzkość upadła w grzech, przez co nastąpiło zerwanie więzi ze Stwórca /Rz 3:23, Rz 6:23, Iz 59:1-2/.
    Wierzymy, że Bóg w osobie Jezusa Chrystusa przyszedł w ciele, nie popełnił grzechu, by umrzeć na krzyżu za grzechy całego świata, /1 Jan 2:2/ cieleśnie zmartwychwstał i wstąpił do nieba, gdzie usiadł po prawicy Boga Ojca, żyje na wieki, osobiście powróci na Ziemię w mocy i chwale. Nastąpi zmartwychwstanie wszystkich ludzi: zbawionych ku wiecznemu życiu, tych którzy odrzucili łaskę zbawienia ku potępieniu.

  • Wierzymy, że człowiek zostaje zbawiony nie przez własne zasługi lecz wyłącznie na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa i dzieła dokonanego przez Niego na krzyżu /Ef 2:8-10, Dz 4:12, Rz 10:9/ a jego odrodzenie następuje w rezultacie działania Ducha Świętego. Zamieszkanie Ducha Świętego w wierzącym czyni go zdolnym do prowadzenia świętego życia, świadectwa oraz pracy dla Pana Jezusa Chrystusa.

  • Wierzymy, że Kościół Chrystusowy tworzą wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa, to jest ci, dla których Jezus Chrystus jest osobistym Panem i Zbawicielem /2 Tym 2:19, 1 Jan 5:10-13/. Wyznajemy, że Głową i fundamentem Kościoła jest sam Jezus Chrystus /Ef 1:22, Ef 2:20/.

Napisz do nas!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.